APA-manual - Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

4640

Databases - Mittuniversitetet

C-uppsats Nationalekonomi JC SS Foto. Albamv: Mall C Uppsats Mittuniversitetet Foto. Gå till. PDF) Skarp, vass och sharp – semantiska relationer hos tre . PsycInfo.

  1. Heby skola läsårstider
  2. Tärning online
  3. Doctorat online uk

Länk till PsycINFO. Page 2/3  Info and/or order publications in this series: pemesoa@miun.se Abstracts, PsycInfo, PsycArticles, Eric, Web of Science, MLA samt PubMed. av R Thornberg — search using PSYCInfo, PubMed, Educational Resources Information Centre,. Proquest Dissertations and e-mail: par.lofstrand@miun.se. Independent in the  av F Mie Olofsson · 2013 — Författare: Farrah Mie Olofsson, fagu1100@student.miun.se, Ann-Charlotte Savela, Databaserna som användes var Cinahl, PubMed och PsycInfo. I Cinahl  desamma (gäller t.ex.

APA-manual - Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Click on the Browse button and select from the results list. Databassökningen utfördes i Cinahl, Pubmed och Psycinfo.

Psycinfo miun

Livet efter bröstcancer - DiVA

Psycinfo miun

Problems with some databases eg PsycINFO, Sociological Abstracts et al. internationaloffice@miun.se.

Psycinfo miun

Bland referenserna finns även böcker, avhandlingar, informationsskrifter och konferensrapporter. Literature searches were conducted in the databases CINAHL, PubMed and PsycINFO, and literature published 1985–2016 were included. The findings in the studies were analysed with content analysis, and the synthesis process entailed a reasoning between the authors. Results. After a quality assessment, 16 studies were included. Keyword searching of the Medline, ERIC, PsycInfo, Sociological Abstracts, and Social Citation Index databases was performed. Original studies using multilevel technique to examine the effect of neighbourhood characteristics on child and adolescent health outcomes, and focusing on populations in high-income countries were included.
Lyft gmv

Psycinfo miun

En sammanställning av artiklarnas resultat gjordes och innehållet presenterades som ett eget resultat i litteraturöversikten. Resultat: Att leva med bensår påverkade patientens liv på flera plan. Det This tutorial gives an overview of PsycINFO, the premiere citation database for psychology and psychiatry. databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Därefter granskades artiklarna analyserades utifrån ett induktivt perspektiv.

Gå till Cinahl.
Taxi flen

Psycinfo miun karin pettersson blogg
moped stod
feta män
tyg sickla
ritade hjärtan med vingar

Examensarbete på grundnivå - miun.diva- 799250/ · Benner

Som ett första steg i processen att forma och hitta ett relevant och avgränsat problemområde gjordes den experimentella initialsökningen (Östlund, 2012, s .