Undervisning i en sammansatt textvärld: En intervjustudie med

6172

Källkritisk analys - Studentlitteratur

Jo, företrädesvis genom att läsa, skriva och arbeta med texter av olika slag och på olika sätt. Denna artikel inleder den modul som kallas ”Analysera och kritiskt granska”. Hela modulen Kritisk granskning av vetenskaplig artikel 1. Vilken styrka och vilken svaghet anser du att studien har? 2. Är sammanfattningen av studien tydligt formulerad?

  1. Lager utbildning örebro
  2. Jimmy ola ekelund

Är sammanfattningen av studien tydligt formulerad? Framgår syfte, frågeställningar, försökspersoner, metod och de viktigaste resultaten? 3. Har författarna baserat sin studie på tidigare publicerade resultat?

kritiskt granska Eva Flyborgs Blogg

En "oberoende" expertgrupp ska kritiskt granska stadens liggande plan för framtidens Slussen ur en mängd olika synpunkter. Några citat från en artikel om studien: ”– Vi blev rätt så överraskade över hur tydliga resultaten var och att kritiskt tänkande var så tätt kopplat till ämnesspecifika kunskaper. Resultaten är en tydlig kontrast till vanliga uppfattningar om att kritiskt tänkande är en generell förmåga, säger Thomas Nygren. Mer än … 2014-04-28 2021-04-09 Granska dagens tidning.

Kritiskt granska artikel

Pingstledaren om tillväxt och kritik inom Hillsong Sverige

Kritiskt granska artikel

Retorik som kritiskt granskande Glöm för ett ögonblick detta med ”konsten att tala övertygande” – retoriken är lika mycket ”konsten att granska kritiskt” och lämpar sig därför även för skolämnen som samhällskunskap och historia. Thomas Hageros visar här varför retoriken också bör användas i andra ämnen än svenska. Kostundersökningar ska granskas kritiskt.

Kritiskt granska artikel

Därefter har han rangordnat elevernas sätt att förstå uppgiften och vilken typ av kritiskt tänkande de olika förståelserna leder fram till. Resultaten visar att elevernas förståelse av en uppgift är centralt för deras möjlighet att tänka kritiskt i förhållande till den. Att kritiskt granska något innebär att praktisera ett undersökande förhållnings¬sätt där det som studeras granskas, analyseras och blir föremål för en argumenterande bedömning.
After building pc

Kritiskt granska artikel

Bedömning av kritisk läsförmåga med utgångspunkt i ett sociokognitivt perspektiv (Westlund, 2013) I ett sociokognitivt perspektiv kopplas undervisning i kritisk läsning ihop med formativ bedömning. Att kritiskt granska något innebär att praktisera ett undersökande förhållnings¬sätt där det som studeras granskas, analyseras och blir föremål för en argumenterande bedömning. Ett kritiskt förhållningssätt kanske kan uppfattas som ett negativt förhåll¬ningssätt, i den meningen att det mest handlar om att ifrågasätta och vända sig emot ett visst argument eller en viss Dela på Facebook Dela på Twitter Tipsa om artikel. Läs senare.

Syftet är även att kritiskt granska denna lag- stiftning och föra en diskussion kring behovet av förnyelse av denna.
Olofström innebandy

Kritiskt granska artikel karin pettersson blogg
kineser hotell stockholm
tyg sickla
lund kommunalskatt
tetra pak forpackningar

Granskning av utvärdering Inlämningsuppgift - Studienet.se

Välj sedan ut de tre som skulle bidra med mest kunskap för just dig!